Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2019

Jesteśmy zdystansowani, nieczytelni w relacjach, bo wydaje się nam, że wtedy trudniej będzie nas skrzywdzić. Ze strachu rezygnujemy z szansy na zbudowanie czegoś prawdziwego z drugim człowiekiem. Warto z tego wyjść. Zaryzykować chociaż raz.
— Ireneusz Czop w rozmowie z Moniką Sobień w magazynie "WeMen"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianajmilej najmilej
9709 4624
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viaCattleya Cattleya
U mnie raczej
W porządku.
Tylko czasami,
Tak znienacka
Poleci kilka łez
Po policzku.
Tłumaczę sobie,
Że to przez wiatr.
Ale nie mogę
Dopuścić do siebie
Myśli,
Że ten wiatr 
Nazywa się
Rozczarowanie.
Reposted fromlovvie lovvie viaazazel azazel
I ten pieprzony moment gdy jest naprawdę źle bierzesz głęboki oddech i z opuszczoną głową prosisz o pomoc a ona zostaje zignorowana. Ech dopiję wino i zapalę ostatni raz.
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax

February 08 2019

0195 6938 500
Reposted fromnutt nutt viagrzej grzej
8590 eead 500
Reposted fromzciach zciach viabarock barock
9881 1395
Reposted fromkarahippie karahippie viabarock barock
9413 cf6b 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viatarczyn tarczyn
5882 3683 500
Reposted fromobliviate obliviate viatarczyn tarczyn
Proszę państwa - życie nie ma żadnego sensu. Absolutnie żadnego. Musimy to niestety przyjąć do świadomości jako fakt. I co z tym zrobić? Mogą państwo zrobić dwie rzeczy - albo zacząć czytać książki, albo po prostu już teraz popełnić samobójstwo.
— — prof. P.Z.; UAM, Wydział Anglistyki
Reposted fromgive--me--love give--me--love viafullmoon fullmoon
Jestem rozjebany i to kompletnie rozjebany. Nie wiem, co się stało ani jak doprowadziłem się do tego stanu, ale jest, jak jest i mam kurewsko poważne problemy i nie wiem, czy da się z nimi coś zrobić. Nie wiem, czy ze mną da się coś zrobić.
— James Frey - milion małych kawałków (via szellou)
Reposted fromkostuchna kostuchna viafullmoon fullmoon
5862 6b75
Reposted fromnyaako nyaako viaepidemic epidemic
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viaczarnemajtki czarnemajtki
7247 f6dd 500
Jesteśmy zdystansowani, nieczytelni w relacjach, bo wydaje się nam, że wtedy trudniej będzie nas skrzywdzić. Ze strachu rezygnujemy z szansy na zbudowanie czegoś prawdziwego z drugim człowiekiem. Warto z tego wyjść. Zaryzykować chociaż raz.
— Ireneusz Czop w rozmowie z Moniką Sobień w magazynie "WeMen"

October 08 2018

8096 47e2
Reposted fromkaraibski karaibski viabarock barock
2584 c3da
I should try this
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaRavyna Ravyna
9033 8e8e
Reposted fromkarahippie karahippie

August 18 2018

Musisz wiedzieć również, że to ty i tylko ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie. I za to, żebyś właśnie nie był głodny, zły, samotny ani zmęczony. Twoim zajebanym obowiązkiem staje się nagle DBANIE O SIEBIE.
— Małgorzata Halber
0964 8356
Reposted fromkarahippie karahippie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl