Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2018

3155 97e6
Reposted fromkarahippie karahippie
3159 c892
Reposted fromkarahippie karahippie

February 12 2018

Gdybać to sobie można, ale gówno to komukolwiek dało.
— J. Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"

February 11 2018

3188 fac6 500
Reposted fromtfu tfu viabarock barock
9599 9c74 500
Reposted fromtfu tfu viaalcohoolic alcohoolic
4151 1d67
Reposted frompanikea panikea viapassionative passionative
1678 117a
Reposted fromsarenkowo sarenkowo viabarock barock
3156 b72f
Reposted fromkarahippie karahippie
3906 f9b6 500
Reposted fromzciach zciach viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
3335 1411
Reposted fromzciach zciach viaazazel azazel
nienawidzisz świata w którym żyjesz, oczy znów czerwone ciągle płyniesz, chciałbyś w końcu zasnąć, obudzić się przy mnie. Twoje serce z dnia na dzień coraz bardziej gnije
Reposted frommesoute mesoute viaazazel azazel
Najseksowniejsze u mężczyzny jest dobre serce... 
Reposted fromlovvie lovvie viaGunToRun GunToRun
5304 a09b 500
Reposted fromkarahippie karahippie

January 22 2018

Wyjedź gdzieś, najlepiej daleko, choćby na weekend.
Dystans geograficzny pozwala nabrać dystansu psychicznego.

2200 ba3c 500
Reposted fromstormymind stormymind viaazazel azazel

January 08 2018

Za tych, co szaleni. Za odmieńców. Buntowników. Awanturników. Niedopasowanych. Za tych, co patrzą na świat inaczej. Oni nie lubią zasad. Nie szanują status quo. Można ich cytować, można się z nimi nie zgadzać; można ich wysławiać, można ich zniesławiać. Ale jednego nie można zrobić - nie można ich ignorować. Bo to oni zmieniają świat. Popychają ludzkość do przodu. I choć niektórzy mogą widzieć w nich szaleńców, my dostrzegamy w nich geniusz. Ponieważ to ludzie wystarczająco szaleni, by sądzić, że mogą zmienić świat... są tymi, którzy go zmieniają.
— Walter Isaacson
Reposted frompuella13 puella13 viaazazel azazel
4613 73ff 500
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viaAmericanlover Americanlover

October 14 2017

1477 72d3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl